Välkomna till Borstens Montessori Förskola.

På Borstens Montessoriförskola är barnen i centrum och utvecklas i sin egen takt.
För att de ska utvecklas optimalt får de stöd och stimulans från omgivningen.
Montessoripedagogiken baseras på respekt och våra olikheter ses som resurs.

Inom montessoripedagogiken tillämpas frihet under ansvar och frihet kan inte ges förrän barnet har disciplin och respekt för sig själv.
Vi pedagoger strävar efter att fostra ansvarstagande människor som frivilligt väljer att samarbeta och har en inre lust att lära och utvecklas.
Montessoripedagogiken bygger på självständighet, all onödig hjälp är ett hinder för barnet.

”Hjälp mig att hjälpa mig själv” Maria Montessori

En dag på Borsten…

06:15 - Förskolan öppnar
07:00 - Frukost
09:00 - Fruktstund
10:30 - Samling
11:00 - Lunch
14:30 - Mellanmål
17:00 - Förskolan stänger

Borsten är en hälsomedveten förskola där mat och rörelse är av stor vikt.

I alla måltider ingår grönsaker och frukt som en naturlig del.

Barnen är ute minst en gång per dag oavsett väder tillsammans med pedagoger.

Grodan har idrott en gång i veckan i Skeneholmsområdets idrottshall.

Årliga aktiviteter hos oss

Föräldramöte HT

Luciafirande med inbjudna föräldrar

Julfest för barnen

Julgransplundring med barnen

Föräldramöte VT

Påskfirande med barnen

Fixardag för föräldrar och personal

Fest för 6-åringarna

Sommarfest med inbjudna föräldrar